MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, madde 5’te nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 2 - Sözleşme’nin Kurulması

2.1 ALICI sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin BİLİNCİNDE olduğunu kabul eder.
2.2 SATICI VE ALICI, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.
2.3 ALICI, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.
2.4 SATICI VE ALICI, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
2.5 İş bu sözleşme, ekleri ve bahcehane.net üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular kampanyalı satışlara ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 6. maddesinin gerekliliklerine karşılık gelmektedir.
2.6 İş bu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir.Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.
2.7 İş bu sözleşme hükümleri 6098 sayılı yeni borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. yeni borçlar kanununun 21. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İşbu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. iş bu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

 

MADDE 3 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: MÜNİRE KÜRKÇÜ
Adresi:  Hoşgör Sokak No:9 D.2 Çeliktepe-Kağıthane/İstanbul/TÜRKİYE
Telefon: 0545 311 10 74
Fax: 0212 351 53 50
E-posta: bahcehane@gmail.com
 

MADDE 4 - ALICI(TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı: 
Adresi: 
Telefon: 
E-posta:

MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satiş bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:
Sözleşme Tarihi: 
Ürünün Teslim Tarihi: 
Sipariş Numarası: 
Teslim Masraflarının Tutarı: .
Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek Gönderimi
Miktarı: 1 Adet
Marka/Model: Çiçek
Peşin TL. Satış Fiyatı (Vergiler Dahil): .
Sipariş Bedelinin Ödenme Şekli: 
Teslimat Şekli: 
Teslim Giderlerinin Kime Ait Olduğu: Alıcıya

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1 ALICI, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.
6.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
6.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.
6.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.6 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar veya mal veya hizmet ediminin sağlanmasını imkânsızlaştıran haller nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 iş günü içersinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar en geç 14 gün içinde kendisine iade edilir.
6.7 ALICI'nın is bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

MADDE 7 - SATIŞ

7.1 MUHTEVİYAT VE TAZELİK GARANTİSİ

Bazı kodlu ürünlerde mevsimsel nedenlerden ve lojistik aksamalardan dolayı şirketimizin ve anlaşmalı çiçekçilerimizin benzer ancak aynı kalite ve değerde değişik ürün/değişik renk kullanma hakkı mahfuzdur

7.2 ÖZEL GÜNLER TESLİMAT BİLGİLERİ

İstanbul genelinde teslimat sürelerinde bir sorun yaşamamaktayız. buna rağmen Çiçekçilik hizmetleri zamanında teslimin önemli olduğu ve özel günlerin de çiçekçiler için en yoğun olduğu bir iş koludur. Bugünlerde müşterilerimizden siparişlerinin saatinde yerine ulaşması konusunda, elimizde olmayan sebeplerden dolayı, belli bir anlayış beklemekteyiz.Gün içerisinde adrese gidilmiş kişiye ulaşılamamış (evde yada işyerinde olmama, teslim alacak kişi olmaması ,adresin yanlış verilmesi.adresin bulunamaması vb.) ve teslim edilememiş siparişlerde ürün merkeze geri çekildikten sonra gönderen ile iletişime geçilip konu hakkında bilgi verilir. Gönderen isteğine göre diler ise ürünü bir sonraki gün ekstra yol ücreti karşılığında tekrar gönderim sağlata bilir veya gönderen kendisi veya kendisinin belirleyeceği üçüncü bir şahıs tarafından ürünü bahcehane.net sitesindeki adrese gelerek ürünü 3 gün içerisinde temin edebilir. Bu tür durumlarda iade söz konusu değildir.

7.3 SİPARİŞLERİNİZDE ADRES VE TESLİM TARİHİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Siparişleriniz hazırlanmadığı ve yola çıkmadığı müddetçe bu hakkınız saklıdır. Ancak hazırlandıktan sonra teslim tarihi değişikliğinde ücret talep edilir, bu ücret hiçbir zaman sipariş bedelinizin % 40'ını geçemez. Adres değişikliği siparişiniz yola çıkmadan önce yapılabilir ve ücret talep edilmez. Ancak adreste yapılacak olan değişiklikte ikinci adres birinci adresten daha uzakta veya birinci adreste yol ücreti olmamasına rağmen verilen ikinci adresin yol ücretine tabi olduğu durumlarda yol ücreti gönderenden talep edilir. Alıcının Adres ve Telefon bilgilerinden kaynaklanan yanlış adres yada telefon dan kaynaklanan sebepler ile ulaşılamaması durumunda verilen ve yollanan sipariş iptal edilemez.

MADDE 8 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ:

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan sipariş özeti içeriğinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada mevcuttur.

MADDE 9 - FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. ALICI çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE 10 - ÖDEME PLANI:

ALICI'nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 11 - CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in Cayma Hakki başlıklı 7.maddesi 4.fikrasi c bendine göre ; Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkini kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.

MADDE 12 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 13 -YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

TESLİMAT ŞARTLARI

1-Ürünlerimizi sadece İstanbul içi belli bölgelere kendi servis araçlarımızla teslim edilmektedir. 

2- Ürünün teslimatı sırasında alıcı kişiye ulaşılamamış (alıcının yerinde (evde yada işyerinde) olmama, teslim alacak başka bir kişinin olmaması ,adresin yanlış verilmesi,adresin bulunamaması vb.) ve teslimatı gerçekleşmemiş siparişlerde, ürün merkezimize  geri getirilir, gönderici ile iletişime geçilerek konu hakkında bilgi verilmesi halinde, göndericinin isteğine göre; ürün üç iş günü içerisinde ilave yol ücreti karşılığında tekrar gönderim sağlanır. Gönderici isterse ürünü, kendisi veya  kendisinin belirlediği üçüncü bir şahıs tarafından merkezimizden teslim alabilir. İade söz konusu değildir.​

3-  Gün içinde oluşturulan siparişlerin teslimat güzergahlarına göre ürünleriniz sabah 09:00-18:00 arası herhangi bir saatte teslim edilir. Teslimat aracı, siparişlerimizin lokasyonlarına göre sırayla teslimatları gerçekleştirmektedir. Özel gün ve saat belirtilen siparişlerde mümkün olduğunca belirtilen saatlerde teslimatlar gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.​

4- Kişiye özel tasarımlarımız 1-3 iş günü içerisinde hazırlanmakta ve teslim edilmektedir. Kişiye özel hazırlanan ürünler teslimat aracına yüklendikten sonra iptal edilememektedir.

5- Özel günlerde (Anneler Günü, Sevgililer Günü, Babalar Günü, Öğretmenler Günü vb.) tüm siparişler aynı  gün içerisinde teslim edilir fakat saat garantisi verilmemektedir. 

6- Hava ve doğa şartları, yoğun trafik ve kaza gibi benzeri sebepler teslim zamanında istisnai durumlar yaratabilir.

7- İstanbul içi bazı lokasyonlarda ekstra nakliye bedeli alınmaktadır. 

8- Kusurlu ve eksik ürün gönderimlerinde, taahhüt ettiğimiz hizmeti tam olarak yerine getiremediğimiz için sipariş verdiğiniz ürün veya ürünleri iade edebilirsiniz. Bu durumda isterseniz ürününüz yenisi ile değiştirilecek ya da yapmış olduğunuz ödeme şekline bağlı olarak: havale yapmış olduğunuz hesabınıza ya da kredi kartı hesabınıza para iadesi yapılacaktır. 

9- Bu koşulların dışında, eksiksiz olarak teslim edilen ürünlerin iadesi ile ilgili talepleriniz, Tüketici Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince değerlendirilecektir. 

ADRESİMİZ

Hoşgör Sokak No:9

Çeliktepe-İSTANBUL

Whatsapp Hattı: +90 545 311 53 50

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Pazartesi -Cumartesi

09:00 - 18:00

YARDIM
ABONELİK
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon